Malmö

Copenhagen

Kostnadfri konsultation
8 års erfarenhet
Registrerad hos IVO
Leg. läkare & sjuksköterskor
3000+ patienter

Upplösning av filler med Hyalase

från 3 200 kr

Upplösning av filler

Behandlingstid på 15-20 minuter

65% resultat ses strax & full effekt efter 2-4 veckor

Permanent

Ingen återhämtningsperiod

Starkt smärtnivå

Bedövningskräm

Kostnadfri konsultation

Visste du att man kan upplösa/ta bort injicerat filler med enzymet hyaluronidase?

Orsaken till att non-permanent filler avlägsnas kan vara om fillern placerats felaktigt eller i en för hög dos injicerats i ett område. Du bör alltid säkra dig att alla dina behandlingar utförs av legitimerad och auktoriserad personal med stor erfarenhet av behandlingen. Men om du upptäcker att din fillerbehandling har gått fel eller komplikationer har uppstått, kan NOIR by M hjälpa dig att rätta till detta.

Varför Hyalase?

Tyvärr finns det många behandlare utan tillräcklig erfarenhet och utbildning. Vanligtvis är det behandlaren som orsakar ett mindre trevligt resultat eller komplikationer. Därför är det oerhört viktigt att hitta en bra och erfaren behandlare.

Det finns olika regler inom detta område i de nordiska länderna. I norge och Danmark regleras kosmetiska behandlingar så att endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor får utföra behandling med non-permanent filler. Men i Sverige har tyvärr en mildare reglering uppnåtts på området, varför alla mer eller mindre utför filler behandlingar. För att utföra dessa behandlingar med filler måste behandlaren ha omfattande kunskaper om anatomi och fysiologi. De flesta behandlare i Sverige är förmodligen kompetenta, men tillräcklig erfarenhet, samt rätt utbildningsbakgrund t.ex. sjuksköterska, spelar en avgörande roll för att säkerställa ett bra och trevligt resultat där patientens säkerhet till med garanteras. Behandlare med de nämnda förhållanden är dock tyvärr bristfälliga i branschen, särskilt i Sverige.

Utbildning räcker inte alltid och du bör därför se till att behandlaren också har rätt och nödvändig erfarenhet av behandling med filler. Även om behandlaren har erfarenhet av att behandla kinderna är det ingen självklarhet att de också har kompetens inom annan avancerad behandling av läppar, tear trough etc.

Undvik följande “fel”

Du bör alltid välja en behandlare som arbetar permanent på en klinik. Undvik en behandlare som kommer varje vecka / månad eller bara kan närvarande vid speciella event eller liknande.

in behandlare måste vara tillgänglig för patienten och lätt kunna se patienter, särskilt i händelse av biverkningar och / eller oavsiktliga händelser.

Köp aldrig non-permanent filler på online, eftersom de ofta är parallellimporterade eller obehöriga kopierings varor av dålig kvalitet.

Undvik behandlare som “följer/hittar” instruktioner från t.ex. YouTube videoer, eftersom det kan leda till katastrofale komplikationer samt dåliga resultat.

Vad är Hyalase?

Om man vill ta bort den injicerade non-permanent filler löses detta med en relativt enkel procedur som kallas hyalasebehandling. Non-permanent filler består främst av hyaluronsyra, som är ett ämne som redan finns naturligt i kroppen, varför behandling med non-permanent filler kan kallas naturlig behandling.

Hyaluronsyre bryts ner av enzymet hyaluronidase, som finns i innehållet i Hyalase, därför kan man ta bort / upplösa filler som är injicerat i vävnaden. Det använda läkemedlet innehåller en koncentrerad mängd hyaluronidase.

När detta injiceras upplöses fillern/hyaluronsyran på mycket kort tid. Upplöst filler är en extremt avancerad behandling och måste utföras uteslutande av en auktoriserad och legitimerad behandlare som har flera års erfarenhet och har relevant utbildning. En hyalasebehandling är relativt kortvarig men kan vara lite smärtsam för många.

Andra behandlingar med fillers

Konsultation

Innan behandlingen behöver du en obligatoriskt konsultation. Om du efter en konsultation önskar få behandlingen utförd måste en ny separat tid bokas för själva behandlingen, som måste vara minst 48 timmar efter att konsultationen har genomförts. Se gällande lagstiftning i Sverige. De 48 timmarna kallas också ”reflektionstid” och gäller för alla injektionsbehandlingar.

Behandling

Strax före behandlingen görs en journal, förebilder bliver tagna och det som ska behandlas verifieras. Behandlingen tar ca. 15-20 minuter beroende på behandlingsområdet. Hyalaset injiceras i respektive område, vilket löser upp filleran. Hyalasen injiceras med en liten tunn nål där lite smärta kan upplevas. Om du har en låg smärttröskel, erbjuder vi att supplera med lokalbedövning i form av lidokain kräm. Det kan finnas blåmärken och viss svullnad som försvinner inom 24-48 timmar på grund av saltlösningen. Vid behov för återupp fyllning av fillern, måste där gå 3-5 dagar gå mellan behandlingarna.

Efterkontroll

4-7 dagar efter behandlingen skall du till en obligatorisk efterkontroll.