Malmö

Copenhagen

Kostnadfri konsultation
8 års erfarenhet
Registrerad hos IVO
Leg. läkare & sjuksköterskor
3000+ patienter

Behandling av rosacea och kronisk rodnad i Malmö

från 950 kr

Behandling av kronisk inflammationstillstånd

Behandlingstid på 20-40 minuter

Resultat efter 3-6 behandlingar

Resultatets varaktighet är individuell

Ingen återhämtningsperiod

Lågt smärtnivå

Utan bedövning

Kostnadfri konsultation

Bli av med rosacea och kronisk rodnad med laserbehandling och hudvårdsprodukter

Vad er Rosacea?

Rosacea är kroniska inflammationstillstånd eller hudsjukdom med symptom som värme och rodnad centralt i ansiktet, samt en känsla av stickande och pirrade i huden. När rosacea eskalerar kommer du utöver rodnad på huden och utvidgade små blodkärl, även få inflammerade röda knoppar. Om orsaken till rosacea vet man inte med säkerhet, men man menar det beror på en kombination av arv och miljöfaktorer. Sjukdomen förekommer oftast hos medelålders och äldre, dock kan sjukdomen förekomma hos personer i alla åldrar.

Rosacea/kronisk rodnad finns i 4 stadier.

Stadie 0:
Pre-stadiet är när det har varit minimala utbrott under flera år.

1: a stadie: pre-rosacea
Förstadiet till rosacea kan vara i flera år med periodiska utbrott med rodnad och värme i ansiktet, t.ex. när man dricker varmt eller äter starkt kryddad mat, eller när man utsätts för stress, köld- och värme verkningar samt alkohol.

2: a stadie
Vid 2: a stadie har man blivande rodnad och varma i kinder, i pannan och på hakan samt spridda utvidgade kärl i ansiktet.

3: a stadie
Här upplevs en ihållande rodnad och värme samt utvidgade kärl och röda och gula inflammerade knoppar.

4: a stadie
Här upplevs samma, men med kraftigare symptom som på 3: a stadie, samtidigt upplevs knut- eller svamp liknande förtjockningar och svullnad i ansiktet och spridning till andra delar av kroppen.

Hur behandlas Rosacea?

Rosacea och kronisk rodnad behandlas med IPL, som står för Intense Pulsed Light, som kan översättas till “intensivt pulserande ljus”. Gemensamt för laser och IPL är att där är tal om en ljusstråle laddad med energi, som kan passera ner genom huden. Ljusstrålen är begränsad, så den primärt rammar de röda strukturer, det vill säga blodkärlen i huden. När ljuset ramar blodkärlen överförs energin från strålarna, sådan att blodkärlen blir uppvärmda och reparerade. På grund av de många blodkärl omkring talgkörtlarna, sker också en påverkning av dem, så de blir mindre.

Rodnad orsakat av rosacea behöver typiskt 3 eller 6 behandlingar inom 3 till 6 månader och därefter kan det möjligtvis vara nödvändigt med uppföljande behandling årligen eller vartannat år för att hålla rodnaden borta. För spindel vener orsakat av en bindvävssjukdom är det möjligt, att förutsäga när där kommer nya spindel vener, eftersom det beror på sjukdom aktiviteten och den givna behandlingen.

Ledande utrustning från Nordlys.

Intensivt pulserande ljus (IPL) är en teknik som utvecklades i slutet av 1990-talet av dermatologer i USA. Ursprungligen skapades IPL för att behandla olika hudtillstånd, inklusive rosacea och kronisk rodnad. IPL användes för första gången för kosmetisk och medicinsk behandling av rosacea och rodnad på 2000-talet, när tekniken hade bevisats vara säker och effektiv för sådana ändamål.

IPL fungerar genom att leverera olika ljusvåglängder till huden, vilket absorberas av pigmentet i de röda blodkärlen och värmer upp dem. Detta resulterar i att blodkärlen kollapsar och förstörs, vilket minskar rodnad och synlighet av blodkärlen på hudens yta. Behandlingen är skonsam och icke-invasiv, vilket gör den till ett attraktivt alternativ för personer som lider av rosacea eller kronisk rodnad.

IPL-behandlingar för rosacea och rodnad är FDA-godkända och CE-märkta för kosmetisk och medinsk användning. Godkännandet erhölls efter noggranna kliniska studier som visade på dess effektivitet och säkerhet. Sedan dess har IPL blivit en vanlig metod för att behandla en mängd olika hudtillstånd och har använts framgångsrikt för att minska rodnad och förbättra hudens utseende hos många patienter över hela världen.

Konsultation

Innan behandling måste du till en obligatorisk konsultation. Om så önskas och nog med tid är bokad, kan behandlingen utföras strax efter din konsultation.

Behandling

Behandlingen tar 20-40 minuter, beroende på områdets storlek. Kort innan behandlingen fylls i en journal, förebilder blir tagna och avtalad behandling upprepas. Applikatorer blir satt på huden vid laserbehandling och det skjuts med Intense Pulsed Light. De flesta upplever minimal smärta under behandlingen och patienter beskriver det som en stickande prick, som därefter försvinner momentant. Där kan förekomma lite rodnad strax efter behandlingen.

Behandlingen kräver som regel 3-6 behandlingar med 3-4 veckors mellanrum.

Efterkontroll

Vid avslutande behandling bokas du till en obligatorisk efterkontroll, ca. 4-6 månader efterföljande och igen 12 månader senare för att säkra att rosacea behandlingen och/eller den kroniska rodnaden inte blossar upp igen.