Malmö

Copenhagen

Kostnadfri konsultation
8 års erfarenhet
Registrerad hos IVO
Leg. läkare & sjuksköterskor
3000+ patienter

Behandling av migrän med botox

från 3 200 kr

Behandling mot migrän

Behandlingstid på 15-40 minuter

Full effekt uppnås efter 2-12 dagar

Hållbarhet på 3-6 månader

Ingen återhämtningsperiod

Låg smärtnivå

Utan bedövning

Kostnadfri konsultation

En behandling med botox kan återge dig din vardag utan spänningshuvudvärk och/eller migrän.

Typer av huvudvärk

Det finns flera typer av huvudvärk, inklusive migrän och spänningshuvudvärk. För dessa komplexa frågor finns det olika former av behandling. Den specifika behandlingsformen bedöms individuellt av vår kompetenta behandlare.

Vad är spänningshuvudvärk?

Spänningshuvudvärk upplevs i de allra flesta fall som attacker av huvudvärk. Det är en regelbunden återkommande smärta som upplevs som en stickande och förtryckande smärta. Smärtan är vanligtvis mild till måttlig intensitet och förvärras inte av fysisk aktivite.

Vad är migrän?

Migrän är en halvsidig, dunkande, huvudvärk med anfall som kan ses i alla åldrar. Det orsakar överkänslighet mot nästan alla yttre påverkan, särskilt ljus och ljud. Migrän upplevs därför ofta minskande eller i mildare grad när de vistas i ett mörkt och tyst rum. Migrän uppträder med illamående och / eller kräkningar. Huvudvärk kan pågå från timmar till flera dagar. Migrän är mer än “bara” huvudvärk. Det är ett komplext neurologiskt tillstånd som kan påverka hela kroppen och orsaka många symtom, såsom huvudvärk också kallad migränvärk. Migränvärk kan uppstå eftersom nervfibrerna runt blodkärlen blir extra känsliga. Detta innebär att den normala pulsen i blodet i vissa blodkärl känns som en intensiv dunkande smärta.

Hur fungerar botox mot huvudvärk?

Botulinumtoxin, även kallat “botox”, är ett läkemedel som blockerar nervsignaler till muskeln. När botox injiceras slappnar musklerna av. Nya studier visar dock att botox också blockerar smärtsignaler och därmed har en positiv effekt på huvudvärk. Den exakta mekanismen har ännu inte klargjorts.

Bästa leverantörer av botox

“Botox” innehåller botulinumtoxin type A och är tillverkat av företaget Allergan. I Skandinavien är det känt som Vistabel. Botulinumtoxin finns också i andra produkter som Azzalure från Galderma. Det fungerar genom att blockera nervsignalerna till musklerna, vilket gör att musklerna slappnar av och minskar rynkor och fina linjer. Utöver att användas för kosmetiska ändamål kan Botox också ha medicinska fördelar, inklusive behandling av migrän och spänningshuvudvärk genom att minska muskelspänningen. Detta kan ge lindring för personer som lider av dessa tillstånd.

Konsultation

Innan behandlingen ska du till en obligatorisk konsultation. Om du efter en konsultation önskar få behandlingen utförd måste en ny separat tid bokas för själva behandlingen, som måste vara minst 48 timmar efter att konsultationen har genomförts. Se gällande lagstiftning i Sverige. De 48 timmarna kallas också ”reflektionstid” och gäller för alla injektionsbehandlingar.

Behandling

Innan behandlingen fylls en journal i, det tas före-bilder och man kontrollera vad som skall behandlas. Behandlingen tar ca. 15-40 minuter beroende på behandlingsområdet. Botox injiceras i specifika områden beroende på vilken typ av huvudvärk/migrän. Injicering görs med en tunn nål. Det tar vanligtvis 2-12 dagar innan den fulla effekten kan ses, beroende på kroppens anatomi. Därefter har effekten av behandlingen en hållbarhetstid på 3-6 månader. Behandlingen bör upprepas var 12:e vecka för att undvika återfall. Det kan uppstå blåmärken, lite svullnad och rodnad som försvinner snabbt.

Efterkontroll

2 veckor efter behandlingen ska du på en obligatorisk uppföljningskontroll, där beslut fattas om behandlingen har haft full effekt. Om inte, får du upp till 2 touch up gratis.